Jah, kindlasti võtame kirjastaja soove arvesse müügivõrgu loomisel, kuid üldiselt kasutame oma kasutuses olevat informatsiooni, et luua tootele parim müügivõrk. Müügivõrgu loomisel võetakse aluseks 3-4 analoogse toote müügivõrk, et prognoosida uue toote müügivõrk ja kogus.