Üld- ja ostutingimused

> Üld- ja ostutingimused

1. Üldtingimused

1.1 Üldsätted
Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad Lehepunkt OÜ poolt hallataval e-poe/keskkonna füüsilistest isikutest Kasutajatele/Tellijatele. Käesolevas dokumendis nimetamata küsimustes kohalduvad Lehepunkt OÜ üldised privaatsustingimused (asukoht siin).

1.2 Andmete kogumine
1.2.1. Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
1.2.2. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.2.2.1. Nimi – vajalik isiku identifitseerimiseks, lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
1.2.2.2. Isikukood/sünniaeg – vajalik isiku identifitseerimiseks, lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib Väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on pangateenuste kasutamiseks vaja Tellija isikukoodi. Seda on vaja ka juhul, kui Tellija ei täida oma kohustusi Lehepunkt OÜ ees ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine;
1.2.2.3. Elukoha aadress – on vajalik lepingu täitmiseks, sest aadressi puudumisel ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud Väljaannet kohale toimetada, õigusvaidluste puhul vajalik ka kohtualluvuse määramisel;
1.2.2.4. E-posti aadress – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;
1.2.2.5. Telefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
1.2.3. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on täiendavalt telefoninumber ja/või e-posti aadress turunduslike teadaannete edastamiseks.
1.2.4. Kui Tellija on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, edastatakse talle turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt Lehepunkt OÜ-le antud kontaktandmeid kasutades.
1.2.5. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend loobumiseks on lisatud igale teadandele.
1.2.6. Tellijal on igal ajal õigus turunduslike teadaannete saamisest loobuda saates vastavasisulise e-kirja Lehepunkt OÜ tellimisaadressil tellimine@lehepunkt.ee.

1.3. Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja
1.3.1. Tellija isikuandmete vastutav töötleja on Lehepunkt OÜ, registrikood 12113637, asukoht Lõõtsa 1a, Tallinn 11415, Harjumaa.
1.3.2. Lehepunkt OÜ võib anda isikuandmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Lehepunkt OÜ koostööpartnerid, kes töötlevad andmeid Lehepunkt OÜ volituse alusel muu hulgas:
a. teenuse osutamise eesmärgil;
b. tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
c. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
d. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt isikuandmete edastamine uurimisasutusele).
1.3.3. Volitatud töötleja võib isikuandmeid töödelda üksnes Lehepunkt OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks. Omal eesmärgil omavoliline isikuandmete töötlemine on volitatud töötlejal keelatud.
1.3.4. Lehepunkt OÜ peamised volitatud töötlejad on järgmised:

Valdkond Volitatud töötleja nimi Registrikood Aadress Telefon/e-posti aadress
Maksevõimalused Maksekeskus AS 12268475 Niine 11, Tallinn support@maksekeskus.ee; +372 5887 5115
Tarkvara Weirix OÜ 12596481 Staapli tn 3, Tallinn +372 5347 9440
Teenindus Eesti Post AS 10328799 Pallasti 28, Tallinn  
Turundus/teenindus Sendsmaily OÜ 12837097 Paldiski mnt 29, Tallinn info@smaily.com
Turundus/teenindus Google Analytics      
Turundus/teenindus Facebook Inc.      

1.4. Isikuandmete säilitamise aeg
1.4.1. Lehepunkt OÜ säilitab e-poe/keskkonna kasutaja isikuandmeid seni, kui neid on vaja lepingu täitmiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat) olenevalt, milline tähtaeg on hilisem. Lehepunkt OÜ võib kustutada isikuandmed ka varem.
1.4.2. Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses:
1.4.2.1. Tellijal on õigus saada Lehepunkt OÜ-lt teavet enda isikuandmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
1.4.2.2. Tellijal on õigus nõuda Lehepunkt OÜ-lt enda isikuandmete kasutamise piiramist, lõpetamist, parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist;
1.4.2.3. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
1.4.2.4. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole.

1.5. Veebilehe küpsiste kasutamise põhimõtted

1.5.1. Küpsiste kasutamine
1.5.1.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Lehepunkt OÜ veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.

1.5.2. Mis on küpsis ehk cookie?
1.5.2.1. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.
1.5.2.2. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

1.5.3 Küpsistest keeldumine
1.5.3.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
1.5.3.2. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aki.ee/et/kupsised .
1.5.3.3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

1.5.4. Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid
1.5.4.1. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
1.5.4.2. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
1.5.4.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
1.5.4.4. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

1.5.5. Kasutusel olevad küpsised
1.5.5.1. __utma, __utmb, __utmc, __utmt – kasutatakse kasutajate ja seansside eristamiseks Google Analyticsis.
1.5.5.2. __utmz – talletab kasutaja algallika või kampaania, mis aitab tuvastada, kuidas kasutaja veebilehele jõudis.
1.5.5.3. _icl_current_language – talletab kasutaja eelistatud keelevaliku
1.5.5.4. cookie_terms_accepted – paigaldatakse kui kasutaja nõustub küpsiste kasutamisega, vältimaks teavitusakna mitmekordset kuvamist

1.6 Autoriõigused
1.6.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad Lehepunkt OÜ-le või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või Väljaannetes avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel.

2. OSTUTINGIMUSED

2.1 Tellimuse esitamine
2.1.1. Tellimiseks palume Tellijal leida sobiv väljaanne Lehepunk OÜ poolt hallataval e-poe/keskkonnas väljapakutud teema alt või otsingu abil.
2.1.2. Väljaanne valitud, palume valida periood ja lisada väljaanne ostukorvi.
2.1.3. Korraga saab tellimuse esitada ainult ühele postiaadressile. Kui on soov tellida väljaandeid mitmele aadressile, palume esitada uus tellimus.
2.1.4. Tellimust esitades palume valida periood, millest alates ajakirja saada soovitakse (esimesel võimalusel või kindlal kuul).
2.1.5. Peale tellimuse esitamist saadetakse automaatselt tellimuse kinnitus koos arvega tellimisvormil näidatud e-posti aadressile.
2.1.6. Tellimus aktiviseeritakse peale raha laekumist Lehepunkt OÜ kontole ja esimene number saabub vastavalt ilmumisgraafikule.
2.1.7. Välisajakirjandust on võimalik tellida ainult Eesti piires.

2.2 Tellimine
2.2.1. Tellimine on võimalik kahel viisil:
a) ettemaksuarvega periooditellimus, kus tasumine toimub Eesti pangalingiga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID) Maksekeskus AS kaudu, ja
b) püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kui Tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud

2.3 Hinnad ja soodustused
2.3.1. Lehepunkt OÜ veebilehel toodud ajakirjade hinnad on esitatud eurodes olles lõplikud, sisaldades soodustusi ja käibemaksu.
a. 10% soodustus aastatellimuse korral
b. 5% soodustus 3 ja 6 kuu tellimuse korral
c. Soodustusi arvutatakse ühe eksemplari hinnast
d. Soodustused ei laiene Venemaa teadusajakirjandusele
f. Soodustusi ei summerita
2.3.2. Lehepunkt OÜ jätab endale õiguse hindu muuta, hinnamuutused ei mõjuta eelnevalt tasutud väljaannete ettetellijaid.

2.4 Venemaa teadusajakirjad
2.4.1. Venemaa teadusajakirjade tellimused tuleb esitada hiljemalt jooksva kuu 12. kuupäevaks, sel juhul algavad tellimused järgmise kuu numbrist, hiljem saabunud tellimused algavad ülejärgmisest kuust. Ajakirjade transport Venemaalt toimub 1 kord nädalas.
2.4.2. Tellimusi võtame vastu 6 ja 12 kuuks.
2.4.3. Võimalus on ka vastu võtta eritellimusi, st kui Tellijal tekib jooksvalt huvi mõne väljaande tellimise vastu, mida nimekirjast ei leitud, palume pöörduda meie poole. Täiendav info tellimine@lehepunkt.ee.

2.5 Tellija õigused
2.5.1. Tellijal on õigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil.
2.5.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Lehepunkt OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.
2.5.3. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne.
2.5.4. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet ja Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone Lehepunkt OÜ klienditeenindusse: Lõõtsa 1a, Tallinn 11415, Harjumaa; telefonil 633 6117; e-post tellimine@lehepunkt.ee.
2.5.5. Tellijal on õigus nõuda tellimuse annulleerimist juhul kui Lehepunkt OÜ korduvalt rikub antud kokkuleppega talle pandud kohustusi. Tellimus annulleerimiseks peab Tellija Lehepunkt OÜ-le esitama kirjaliku avalduse, milles on fikseeritud ka annulleerimise põhjus.
2.5.6. Tellimuse annulleerimise korral on Tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus annulleerimise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tellimuse annulleerimiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära oma pangakonto numbri ja valdaja. Sularaha tagasimakseid Lehepunkt OÜ ei teosta. Tellimuse annulleerimise korral kannab Lehepunkt OÜ väljamaksmisele kuuluva summa Tellija poolt kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele. Lehepunkt OÜ ei teosta tagasimakseid juhul kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega.
2.5.7. Tellijal on õigus oma tellimus ümber adresseerida, selleks tuleb pöörduda Lehepunkt OÜ klienditeenindusse: Lõõtsa 1a, Tallinn 11415, Harjumaa; telefon 633 6117; e-post tellimine@lehepunkt.ee. Ümberadresseerimine jõustub 2 tööpäeva jooksul alates vastava teate saabumisest Lehepunkt OÜ klienditeenindusse.

2.6 Tellija kohustused
2.6.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja number, korteri number, postiindeks, linn, asula või küla, maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.
2.6.2. Juhul kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab Tellija hilisemate pretensioonide ja segaduste vältimiseks mõlema kohta esitama eelmises punktis fikseeritud andmed.
2.6.3. Juhul kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte täielikud ning ei vasta üleeelmises punktis fikseeritule, ei garanteeri Lehepunkt OÜ väljaande nõuetekohast kojukannet.
2.6.4. Tellija peab omama turvalist, Väljaande mõõtmetele vastavat ning Tellija tähistatud postkastina identifitseeritavat postkasti. Tutvu tingimustega Omniva kodulehel: Postkastide paigaldamisest ja märgistamisest- https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest .
2.6.5. Tellitud väljaanne peab ka postkasti füüsiliselt mahtuma. Selleks on mõistlik korraldada postkasti regulaarne tühjendamine ka aegadel, mil Tellija seda ise mingil põhjusel teha ei saa.
2.6.6. Juhul kui Tellija postkast ei vasta eelmises punktis fikseeritud tingimustele, ei garanteeri Lehepunkt OÜ nõuetekohast Väljaande kojukannet.
2.6.7. Tellija tagab turvalise ja vaba ligipääsu oma postkastile Väljaande ilmumispäeval vahemikus 5.00-14.00.
2.6.8. Juhul kui Tellija ei taga juurdepääsu postkastile vastavalt eelmises punktis fikseeritud moel, ei garanteeri Lehepunkt OÜ nõuetekohast Väljaande kojukannet.
2.6.9. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Lehepunkt OÜ Väljaande kojukannet kokkulepitud tingimustel.
2.6.10. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud kokkuleppes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
2.6.11. Kui Tellija ei saa mistahes põhjusel Väljaannet, peab ta võtma ühendust Lehepunkt OÜ klienditeenindusega sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud Väljaannet saada või hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

2.7 Lehepunkt OÜ õigused
2.7.1. Lehepunkt OÜ-l on õigus kehtestada ühepoolselt Väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
2.7.2. Lehepunkt OÜ on õigus peatada või lõpetada Väljaande müük Eestis ning Lehepunkt OÜ teavitab sellest Tellijat 5 tööpäeva jooksul.
2.7.3. Juhul kui Tellija ei täida antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Lehepunkt OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Väljaande kojukannet.
2.7.4. Lehepunkt OÜ -l on õigus nõuda Tellija kohustuste täitmist Tellija poolt. Juhul kui Tellija ei tee seda 14 päeva jooksul, on Lehepunkt OÜ -l õigus tellimus peatada või lõpetada. Oluliste rikkumiste puhul on Lehepunkt OÜ-l õigus tellimus peatada või lõpetada koheselt sellest ette teatamata.

2.8 Lehepunkt OÜ kohustused
2.8.1. Juhul kui Tellija täidab kõiki talle pandud antud kokkuleppega fikseeritud kohustusi, garanteerib Lehepunkt OÜ Väljaande tellimuse vastavalt Lehepunkt OÜ kehtestatud tingimustele ja nõuetekohase ning õigeaegse kojukande.
2.8.2. Lehepunkt OÜ kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande.
2.8.3. Lehepunkt OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
2.8.4. Lehepunkt OÜ kohustub Tellija pretensiooni lahendama v.a. juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad või põhjustatud Tellija enda poolt.
2.8.5. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõik antud kokkuleppega talle pandud kohustused, kompenseerib Lehepunkt OÜ Tellijale tekkinud kahju mittetarnitud Väljaannete maksumuse ulatuses.

3. LAHKARVAMUSED

Lehepunkt OÜ ja Tellija vahelised lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Tarbijavaidlused lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn. Vastavalt tarbijakaitseseadusele on tarbijavaidluste komisjonil pädevus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida osapooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada. Kohtuvaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras tarbija asukohajärgses kohtus.