Andmekaitse strateegia - Sirvi

Andmekaitse strateegia

Isikuandmete Kaitse Strateegia (Privacy Policy)

Isikuandmete Kaitse Strateegia (edaspidi Strateegia) kinnitab Lehepunkt OÜ pühendumust käsitleda oma klientide, töötajate, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid kõrge hoolsusega ning lähtuda andmete töötlemisel kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Isikuandmete usaldamisel Lehepunkt OÜ’le peab iga isik tundma ennast turvaliselt. Strateegia ja teiste privaatsusteabe dokumentidega paneme alusele sellele, et andmete kogumine, salvestamine ja töötlemine toimub õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi.
Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi Lehepunkt OÜ töötleb isikuandmeid. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt. Strateegiat täpsustab Privaatsusteave (Privacy Notice), millise leiate kodulehel aadressilt www.lehepunkt.ee

Küpsised

Sinu paremaks teenindamiseks kasutame oma kodulehel küpsiseid. Soovi korral saad küpsised kustutada veebilehitseja seadistustest.

  1. __utma, __utmb, __utmc, __utmt – Kasutatakse kasutajate ja seansside eristamiseks Google Analyticsis.
  2. __utmz – talletab kasutaja algallika või kampaania, mis aitab tuvastada, kuidas kasutaja veebilehele jõudis.
  3. _icl_current_language – talletab kasutaja eelistatud keelevaliku
  4. cookie_terms_accepted – paigaldatakse kui kasutaja nõustub küpsiste kasutamisega, vältimaks teavitusakna mitmekordset kuvamist

Veebiteenuste pakkumiseks kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Klõpsates "Nõustun", annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui olete need keelanud. Lisainfo küpsiste kohta